MsSu1234
  • Cờ tướng: Số trận: 1889, Thắng: 1093, Thua: 740, Điểm: 1556
  • Cờ úp: Số trận: 6704, Thắng: 3310, Thua: 3383, Điểm: 1452

Các trận gần đây của MsSu1234

  • Cờ úp - hôm qua
    MsSu1234 1471 0
    vs
    Anonymous 0 0