MsSu1234
  • Cờ tướng: Số trận: 3033, Thắng: 1681, Thua: 1270, Điểm: 1645
  • Cờ úp: Số trận: 20538, Thắng: 10321, Thua: 10165, Điểm: 1671

Các trận gần đây của MsSu1234