MsSu1234
  • Cờ tướng: Số trận: 2387, Thắng: 1344, Thua: 975, Điểm: 1653
  • Cờ úp: Số trận: 12693, Thắng: 6306, Thua: 6358, Điểm: 1675

Các trận gần đây của MsSu1234

  • Cờ úp - 19 giờ trước
    MsSu1234 1739 0
    vs
    Anonymous 0 0