MsSu1234
 • Cờ tướng: Số trận: 2910, Thắng: 1621, Thua: 1208, Điểm: 1621
 • Cờ úp: Số trận: 18186, Thắng: 9098, Thua: 9043, Điểm: 1552

Các trận gần đây của MsSu1234

 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  MsSu1234 1621 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  MsSu1234 1621 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  MsSu1234 1621 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  MsSu1234 1621 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  MsSu1234 1602 +19
  vs
  CTPT 1633 -19
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  CTPT 1652 -19
  vs
  MsSu1234 1583 +19
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  MsSu1234 1563 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  MsSu1234 1543 0
  vs
  Anonymous 0 0