MsSu1234 1662 -14
S54923421 1738 +14

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

55 nước, 8 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua