MsSu1234 1634 -14
S54923421 1766 +14

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

44 nước, 4 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua