Vinhtran9 2070 +12
Ngoctri1234 1992 -12

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

31 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua