Ngoctri1234
 • Cờ tướng: Số trận: 1102, Thắng: 608, Thua: 471, Điểm: 1526
 • Cờ úp: Số trận: 9928, Thắng: 4740, Thua: 5154, Điểm: 2026

Các trận gần đây của Ngoctri1234

 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Ngoctri1234 2026 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Ngoctri1234 2026 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  Ngoctri1234 2026 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  Ngoctri1234 2026 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  Ngoctri1234 2026 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Ngoctri1234 2026 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Ngoctri1234 2016 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Ngoctri1234 2016 0
  vs
  Anonymous 0 0