Xaydung 1668 +16
khang777 1595 -16

Kiểu: Cờ úp, 7/3/2024

86 nước, 11 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua