Coomlendi 1332 -14
donkey6969 1365 +14

Kiểu: Cờ úp, 22/3/2024

39 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ