donkey6969
  • Cờ tướng: Số trận: 4490, Thắng: 1567, Thua: 2879, Điểm: 1516
  • Cờ úp: Số trận: 9978, Thắng: 4559, Thua: 5406, Điểm: 1443

Các trận gần đây của donkey6969