donkey6969
  • Cờ tướng: Số trận: 4565, Thắng: 1596, Thua: 2925, Điểm: 1364
  • Cờ úp: Số trận: 16672, Thắng: 7932, Thua: 8718, Điểm: 1374

Các trận gần đây của donkey6969