NhuY09 1560 -13
phanthinh76 1660 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

63 nước, 11 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ