phanthinh76
  • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 3, Thua: 2, Điểm: 1412
  • Cờ úp: Số trận: 19468, Thắng: 9237, Thua: 10202, Điểm: 1779

Các trận gần đây của phanthinh76