phanthinh76
  • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 3, Thua: 2, Điểm: 1412
  • Cờ úp: Số trận: 15133, Thắng: 7137, Thua: 7981, Điểm: 1669

Các trận gần đây của phanthinh76