phanthinh76
  • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 3, Thua: 2, Điểm: 1412
  • Cờ úp: Số trận: 21361, Thắng: 10156, Thua: 11175, Điểm: 1656

Các trận gần đây của phanthinh76