J13777319 1319 -12
LUCKKYSTARS 1431 +12

Kiểu: Cờ tướng, 9/4/2024

91 nước, 15 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ