LUCKKYSTARS
  • Cờ tướng: Số trận: 12634, Thắng: 5083, Thua: 7313, Điểm: 1367
  • Cờ úp: Số trận: 51, Thắng: 12, Thua: 39, Điểm: 1211

Các trận gần đây của LUCKKYSTARS