LUCKKYSTARS
  • Cờ tướng: Số trận: 10754, Thắng: 4230, Thua: 6331, Điểm: 1421
  • Cờ úp: Số trận: 51, Thắng: 12, Thua: 39, Điểm: 1211

Các trận gần đây của LUCKKYSTARS