Giadinh12 1652 -18
congdc76 1608 +18

Kiểu: Cờ úp, 10/4/2024

25 nước, 1 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua