congdc76 1626 -14
Giadinh12 1634 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/4/2024

47 nước, 4 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ