JoeHuynh 1528 +7
J13777319 1313 -7

Kiểu: Cờ tướng, 10/4/2024

74 nước, 13 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ