congdc76 1592 +15
Vu8ithoima 1586 -15

Kiểu: Cờ úp, 13/4/2024

78 nước, 11 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua