ongtrumso12 1291 +15
J13777319 1270 -15

Kiểu: Cờ tướng, 13/4/2024

34 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ