ongtrumso12
  • Cờ tướng: Số trận: 194, Thắng: 93, Thua: 96, Điểm: 1367
  • Cờ úp: Số trận: 437, Thắng: 134, Thua: 303, Điểm: 1225

Các trận gần đây của ongtrumso12