newbie03 1311 +13
23682368 1211 -13

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

36 nước, 2 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết