23682368
  • Cờ tướng: Số trận: 137, Thắng: 30, Thua: 106, Điểm: 1186
  • Cờ úp: Số trận: 5425, Thắng: 2301, Thua: 3119, Điểm: 1231

Các trận gần đây của 23682368

  • Cờ úp - 14 giờ trước
    23682368 1255 0
    vs
    Anonymous 0 0