newbie03
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 11993, Thắng: 4923, Thua: 7054, Điểm: 1234

Các trận gần đây của newbie03