newbie03
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 8050, Thắng: 3116, Thua: 4924, Điểm: 1343

Các trận gần đây của newbie03

  • Cờ úp - hôm qua
    newbie03 1344 0
    vs
    Anonymous 0 0