newbie03 1305 +14
23682368 1255 -14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

52 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua