newbie03 1301 +14
23682368 1259 -14

Kiểu: Cờ úp, 14/4/2024

66 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết