vunq 1454 +20
Lontobaba 1501 -20

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

63 nước, 12 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua