Lontobaba
  • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 1, Thua: 6, Điểm: 1360
  • Cờ úp: Số trận: 4052, Thắng: 1813, Thua: 2222, Điểm: 1623

Các trận gần đây của Lontobaba