Lontobaba
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 2, Thua: 7, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 7083, Thắng: 3222, Thua: 3822, Điểm: 1704

Các trận gần đây của Lontobaba