Xuanhoan 1634 -25
tetdihoc 1412 +25

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

81 nước, 8 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua