tetdihoc 1437 +12
halo123456 1351 -12

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

44 nước, 5 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ