halo123456
  • Cờ tướng: Số trận: 1280, Thắng: 581, Thua: 665, Điểm: 1234
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của halo123456

  • Cờ tướng - hôm qua
    halo123456 1233 0
    vs
    Anonymous 0 0