Sori12345 1665 -18
Kythuchien 1650 +18

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

43 nước, 4 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ