Sori12345
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1416
  • Cờ úp: Số trận: 449, Thắng: 261, Thua: 187, Điểm: 1649

Các trận gần đây của Sori12345