Sori12345
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1430
  • Cờ úp: Số trận: 3868, Thắng: 2083, Thua: 1775, Điểm: 1487

Các trận gần đây của Sori12345