Sori12345
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 2, Thua: 0, Điểm: 1430
  • Cờ úp: Số trận: 5963, Thắng: 3213, Thua: 2740, Điểm: 1497

Các trận gần đây của Sori12345