Kythuchien
  • Cờ tướng: Số trận: 557, Thắng: 242, Thua: 297, Điểm: 1628
  • Cờ úp: Số trận: 4369, Thắng: 2021, Thua: 2338, Điểm: 1719

Các trận gần đây của Kythuchien