vanly 1569 -20
kittestdomx 1486 +20

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

105 nước, 11 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua