dien1976 1592 -22
tetdihoc 1449 +22

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

65 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ