Tam1971 1385 +19
tetdihoc 1471 -19

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

40 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua