Tam1971
 • Cờ tướng: Số trận: 362, Thắng: 191, Thua: 166, Điểm: 1393
 • Cờ úp: Số trận: 597, Thắng: 347, Thua: 249, Điểm: 1578

Các trận gần đây của Tam1971

 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Tam1971 1578 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  Tam1971 1578 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Tam1971 1578 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Tam1971 1602 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Tam1971 1372 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tam1971 1372 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tam1971 1372 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Tam1971 1372 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Tam1971 1602 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Tam1971 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Tam1971 1598 0
  vs
  Anonymous 0 0