tetdihoc 1452 -19
Tam1971 1404 +19

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

39 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết