Nam1976 1647 -18
BUOMNON 1614 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

15 nước, 0 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua