BUOMNON
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1393
  • Cờ úp: Số trận: 1253, Thắng: 556, Thua: 692, Điểm: 1671

Các trận gần đây của BUOMNON