Nam1976
  • Cờ tướng: Số trận: 15, Thắng: 1, Thua: 14, Điểm: 1329
  • Cờ úp: Số trận: 19639, Thắng: 9802, Thua: 9815, Điểm: 1720

Các trận gần đây của Nam1976