Nam1976
  • Cờ tướng: Số trận: 15, Thắng: 1, Thua: 14, Điểm: 1329
  • Cờ úp: Số trận: 23460, Thắng: 11654, Thua: 11774, Điểm: 1823

Các trận gần đây của Nam1976