tetdihoc 1433 +12
thanhkhoa 1340 -12

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

64 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết