thanhkhoa 1328 -12
tetdihoc 1445 +12

Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

127 nước, 15 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết