0936785998 1632 -15
thang149118 1689 +15

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

65 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua