0936785998 1617 +16
Buigialinh 1608 -16

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

56 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua