Buigialinh
 • Cờ úp: Số trận: 4390, Thắng: 2542, Thua: 1833, Điểm: 1688
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Buigialinh

 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Buigialinh 1704 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Buigialinh 1704 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Buigialinh 1713 0
  vs
  Anonymous 0 0