kittestdomx 1490 +17
hancom1 1518 -17

Kiểu: Cờ úp, 21/4/2024

86 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua