hancom1
 • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 3, Thua: 2, Điểm: 1395
 • Cờ úp: Số trận: 24868, Thắng: 14586, Thua: 10215, Điểm: 1541

Các trận gần đây của hancom1

 • Cờ úp - 9 giờ trước
  hancom1 1541 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  hancom1 1541 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  hancom1 1541 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  hancom1 1523 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  hancom1 1563 0
 • Cờ úp - hôm qua
  hancom1 1563 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  hancom1 1563 0
 • Cờ úp - hôm qua
  hancom1 1563 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  hancom1 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  hancom1 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0