X90862820 1292 -10
0972493207 1440 +10

Kiểu: Cờ tướng, 28/4/2024

47 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua