X90862820 1280 -14
Hung123z 1333 +14

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

49 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua