Hung123z 1347 -18
X90862820 1266 +18

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

39 nước, 3 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết