X90862820 1284 -14
Hung123z 1329 +14

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

91 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua